Az előző program kiegészítése a select() és a poll() hívásokkal.

Csak a read_byte() bővítése, a teljes program ismétlése nélkül.
A poll() használata esetében a header include a program elejére menjen ahol a többi ilyen van.

Vissza


#include <sys/poll.h>

/*
 * A read_byte() függvény testében a comment jeleket
 * távolítsuk el a hívni kivánt függvény elől
 * vagyaz adott függvényt átnevezve read_byte()-ra
 * másuljuk át a megadott programba az eredeti helyére.
 *
 * Ne feledkezzünk el a poll() használata esetén a
 * #include <sys/poll.h> beillesztéséről!
 */


int
read_byte_direct (int fd, unsigned char *in_byte)
{
 int ret_val;
 int bytes_in;

 bytes_in = EINTR_RETRY (read (fd, in_byte, 1));

 ret_val = 0;
 if (bytes_in != 1)
  ret_val = -1;

 return (ret_val);
}

int
read_byte_select (int fd, unsigned char *in_byte)
{
#define TIMEOUT_VAL 1

 int ret_val;
 int bytes_in;
 fd_set read_fds;
 struct timeval timeout;

 FD_ZERO (&read_fds);
 FD_SET (fd, &read_fds);

 timeout.tv_sec = TIMEOUT_VAL;
 timeout.tv_usec = 0;

 ret_val = select (fd+1, &read_fds, NULL, NULL, &timeout);
 if (ret_val < 0)
  {
   perror ("Select error");
   ret_val = -1;
  }
 else if (ret_val == 0)
  {
   perror ("Timeout");
   ret_val = -1;
  }
 else
  {
   ret_val = -1;
   if (FD_ISSET (fd, &read_fds))
    {
     bytes_in = EINTR_RETRY (read (fd, in_byte, 1));

     ret_val = 0;
     if (bytes_in != 1)
      ret_val = -1;
    }
   else
    perror ("FD_ISSET");
  }

 return (ret_val);
}

int
read_byte_poll (int fd, unsigned char *in_byte)
{
#define TIMEOUT_VAL_MSEC 100

 int ret_val;
 int bytes_in;
 struct pollfd pfd;

 pfd.fd = fd;
 pfd.events = POLLIN;
 ret_val = EINTR_RETRY (poll (&pfd, 1, TIMEOUT_VAL_MSEC));

 if (ret_val < 0)
  {
   perror ("Poll error");
   ret_val = -1;
  }
 else if (ret_val == 0)
  {
   perror ("Timeout");
   ret_val = -1;
  }
 else
  {
   bytes_in = EINTR_RETRY (read (fd, in_byte, 1));

   ret_val = 0;
   if (bytes_in != 1)
    ret_val = -1;
  }

 return (ret_val);
}

int
read_byte (int fd, unsigned char *in_byte)
{
 int ret_val;

 //ret_val = read_byte_direct (fd, in_byte);
 ret_val = read_byte_select (fd, in_byte);
 //ret_val = read_byte_poll (fd, in_byte);

 return (ret_val);
}