Működő példaprogram, egy ablak megnyitása, benne egy gomb mely kilépteti a programot.

Vissza


A Glade file ami hozzá tartozik: glade-1.glade
A C program külön file-ban: glade-1.c

A Glade file-t és a programot ugyanabba a könyvtárba másoljuk be, ott helyben fordítjuk és futtatjuk.

/*
 * libglade alap program
 *
 * Fordítás: cc -o glade-1 -export-dynamic glade-1.c `pkg-config --cflags --libs libglade-2.0`
 *
 * Futtatás: ./glade-1
 */


#include 
#include 

extern
void on_button1_clicked (GtkButton *button, gpointer user_data) {
 gtk_main_quit ();
}


int main(int argc, char *argv[]) {
  GladeXML *xml;
  GtkWidget *window;

  gtk_init(&argc, &argv);

  /* load the interface */
  xml = glade_xml_new("glade-1.glade", NULL, NULL);

  /* connect the signals in the interface */
  glade_xml_signal_autoconnect(xml);

  window = glade_xml_get_widget (xml, "window1");
  gtk_widget_show (window);
	
  /* start the event loop */
  gtk_main();

  return 0;
}